ภาพ perspective คืออะไร แตกต่างจาก ภาพธรรมดา ยังไง

perspective หรือ ภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึก เป็น 3 มิติ ( 3D ) คือมีลักษณะของความเหมือนหรือใกล้เคียงกับภาพที่เราเห็นต่างๆทั่วไป เช่น ถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนน แล้วมองไปไกลข้างนหน้า เราจะเห็นภนน ค่อยๆ เล็กๆ ลง เสาไฟฟ้า ต้นไม้ต่างๆ ค่อยๆเล็ก ลง หรือ เตี้ยลง ละก็จะวิ่งไปรวมกันที่จุดสุดสายตา คล้ายๆ รางรถไฟถ้าเรามองเห็นเราจะมองเห็นเป็นจุดๆเล็กลง

ภาพ จาก Pinterest - ภาพ perspective คืออะไร  -1

จะสรุป ภาพ perspective ได้ว่า

1.วัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะ มีขนาดเล็กลง
2.ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน
3.เส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะวิ่งเข้าหากัน
4.วัตถุหรือสิ่งของต่างๆเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีรายละเอียดในความชัดเจนเล็กลงหรือลดลง

ภาพ จาก Pinterest - ภาพ perspective คืออะไร  -2

หลักเขียนภาพ 3d perspective

เส้นระดับสายตาหรือ HL(horizon line) เป็นเส้นระดับแนวนอนหรือแนวระดับน้ำ ซึ่ง รวมศูนย์ตามระดับสายตา ซึ่งแบ่งเป็นเส้นสำคัญในการมองวัตถึหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
จุดรวมสายตา หรือ VP(Vanishing point) จะเป็นจุดรวมสายตาที่อยู่ในเส้นระดับของตา เป็นตำแหน่งที่สิ่งของต่างๆมารวมกันเป็นตั้งแต่ 1 สิ่งขึ้นไป แล้วแต่ตำแหน่งของวัตถุจะวาง

ภาพ จาก Pinterest - ภาพ perspective คืออะไร  -2

ติดต่อ : รับทำภาพ 3d perspective เรนเดอร์ โปรแกรม sketchup เขียนแบบบ้าน 3มิติ ถูก

PST3D.COM
PST3D.COM
Articles: 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *