PST3D ยินดีเป็นตัวกลางสำหรับสร้างงานนำเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ จากแบบแปลนที่ถูกวาดขึ้น ทำให้ผู้ออกแบบ หรือ สถาปนิก สามารถนำภาพเหล่านี้ไปนำเสนอให้กับลูกค้า หรือ ผู้ที่สนใจ แสดงทัศนียภาพ เหมือนกับสถานที่จริงก่อนการก่อสร้าง อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ออกแบบอีกด้วย

ภาพ 3D Perspective คืออะไร

ภาพ 3D Perspective คือ ภาพในมุมมองบุคคลที่ได้สัดส่วนตามขนาดจริง การเขียนภาพ 3D Perspective สามารถเขียนได้ทั้งมือและคอมพิวเตอร์ หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคนเรียก ภาพตีฟ ซึ่งเป็นการเรียกสั้นๆ ในปัจจุบันมีการนิยมใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาพ 3D Perspective กันมากขึ้น ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ ภาพที่ได้ออกมามีความสมจริง ซึ่งเกือบจะคล้ายกับของจริง อีกทั้งยังสามารถเลือกวัสดุ, ค่าแสงต่างๆ สามารถจำลองภาพได้เสมือนมีพื้นที่ตรงนั้นจริงๆ ก่อนการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเขียนภาพ 3D Perspective ด้วยมือจึงมีความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ ยากทั้งการแก้ไข และ ยังใช้เวลานานกว่าจะได้ภาพอีกด้วย

ทำไมต้องทำภาพ หรือ ออกแบบภาพ 3D Perspective

การทำภาพ 3D Perspective คือ การจำลองรูปแบบภาพสภาพแวดล้อม หรือ ทัศนียภาพ ในสัดส่วนขนาดเหมือนของจริง ระยะของวัตถุ หรือ วัสดุที่ใช้ เหมือนกับของจริง ทำให้ภาพ 3D Perspective สำคัญมากต่อการนำเสนอ ผู้ออกแบบสามารถนำภาพเหล่านี้ ไปให้ลูกค้า หรือ ผู้รับเหมาดูก่อนจะก่อสร้างในสถานที่จริง ซึ่งการออกแบบภาพ 3D Perspective เหล่านี้ เหมาะสมกับการออกแบบ อาคาร, คอนโด, บ้าน รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการ

ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องมีก่อนการทำภาพ 3D Perspective

  • แปลน 2 มิติ ที่มีสเกลตามขนาดพื้นที่จริง และ บอกขนาดอย่างละเอียด สามารถเขียนด้วยมือ หรือ คอมพิวเตอร์ก็ได้
  • ไฟล์ .skp ถูกสร้างด้วยโปรแกรม SketchUp ในกรณีที่ต้องการแก้ไขภาพ 3D Perspective ที่มีอยู่