PST ย่อมาจาก Presentation หรือ การนำเสนอ โดย PST อยากจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอรูปภาพในรูปแบบภาพ 3 มิติ (3D) หรือ ภาพ 3D Perspective ที่สวยงาม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการออกแบบของ สถาปนิก หรือ อินทีเรีย (Interior) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนลงมือก่อสร้างในพื้นที่จริง

PST3D รับทำ และ เขียนภาพ 3D Perspective ด้วยโปรแกรม SketchUp และ รับออกแบบตกแต่งภายใน

บริการออกแบบของ PST3D

  • รับออกแบบภาพ 3D Perspective ทางสถาปัตย์, โครงสร้างบ้าน, อาคาร, ตกแต่งภายใน (Interior), ตกแต่งภายนอก (Exterior), บูธแสดงสินค้า (Booth), บูธนิทรรศการ (Event) หรือ แม้แต่การออกแบบร้านค้า (Shop)
  • รับทำภาพ 3D Perspective สำหรับงานนำเสนอ ทั้งภายใน/ภายนอกอาคาร ทุกประเภท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพคล้ายของจริง
  • เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ด้วย SketchUp รับเรนเดอร์ภาพด้วยโปรแกรม SketchUp ด้วยคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง ใช้เวลาในการเรนเดอร์น้อยกว่าคอมใช้งานปกติ
  • รับทำภาพ 3 มิติ โดยเขียนเขียนจากแบบแปลน 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมฯ

ขั้นตอนการทำงานของ PST

1) รับไฟล์งาน .SKP หรือ .DWG

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ ไขเพิ่มเติม ภาพ 3 มิติ จะต้องส่งไฟล์นามสกุล .SKP สำหรับ โปรแกรม Sketch Up เพื่อทำการแก้ไข หรือ ไฟล์ .DWG สำหรับการขึ้นภาพ 3D Perspective ใหม่ โดยระบุ แปลน, รูปด้าน, รูปตัด ตามที่ลูกค้าต้องการ

2) เสนอราคา และ ตกลงราคา

การขึ้นภาพ 3D Perspective หรือ 3D Model โดยใช้โปรแกรม Sketch Up ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,800 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเรนเดอร์หลายมุม สามารถตกลงราคาได้แล้วแต่ตกลง
** ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขึ้นงาน 3D Model ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโมเดล
*** ในกรณีที่ต้องการแก้ไขแบบมากกว่า 2 ครั้ง ขอคิดค่าแก้ไขเพิ่มเติม

3) PST3D ส่งภาพ Draft ครั้งที่ 1

ทางเราจะส่งภาพ 3D Perspective ตามมุม หรือ แบบที่ลูกค้าต้องการในครั้งแรก **ในขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2-3 วัน หรือ อาจจะเสร็จเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และ ความยาก-ง่ายของแบบ

4) PST3D ส่งภาพ Draft ครั้งที่ 2

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขแบบ ทาง PST3D จะส่งภาพ 3D อีกครั้ง แต่ถ้าหากไม่มีการแก้ไขทาง PST3D จะส่งภาพ Final ให้กับลูกค้า

ตัวอย่างงานที่ PST3D เคยออกแบบล่าสุด

บทความล่าสุด

คำถามที่พบบ่อย

การส่งแบบแปลน CAD 2 มิติ ก่อนขึ้นโมเดล หรือ ภาพ 3D Perspective ต้องบอกขนาดอย่างไรบ้าง?

การส่งแบบแปลน 2 มิติ จำเป็นต้องมี ขนาด หรือ ดีเทล ระดับความสูงมาแล้ว ตามแบบด้านล่าง
ตัวอย่างแบบแปลนบอกรายละเอียด ก่อนทำแบบ 3D Perspective
จะเห็นว่าตัวอย่างในภาพจะให้ขนาดความสูง ของแต่ละชั้น และ ระยะของเสามาให้ ทำให้คนเขียนแบบเข้าใจขนาดตรงกันกับผู้จ้าง หรือ
ในกรณีที่ เขียนหรือดราฟแบบแปลน ด้วยมือ ต้องบอกระยะคร่าวๆ เช่นกัน หรือ วาดแบบสเกลจริงส่งมาก็ได้
ตัวอย่างแปลนที่เขียนด้วยมือ ก่อนนำมาทำแบบ 3D Perspective

ทำไมราคาค่าทำแบบ 3 มิติ (เรนเดอร์) ถึงมีราคาสูง มีการคิดราคายังไงบ้าง?

ก่อนการเรนเดอร์ภาพ มีค่าใช้จ่ายจากหลายส่วน เช่น
1) ค่าอ่านแบบ สำหรับขึ้นโมเดล 3D
2) ค่าสำหรับการใส่ วัสดุ (Material)
3) ค่าจัดแสงให้สมจริง หรือ บรรยากาศให้สมจริง
4) ค่าเรนเดอร์ ทั้งนี้ระยะเวลาการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงกว่าเครื่องใช้ตามบ้านทั่วไป

ทำไมเคยจ้างงานบางที่ภาพ Perspective ที่เรนเดอร์ออกมาไม่สมจริงเลย?

การเรนเดอร์ภาพ 3D Perspective ออกมาแล้วภาพไม่สมจริง มีปัจจัยหลักๆ คือ
1) การตั้งค่าแสง – การตั้งค่าแสงมากเกินไป หรือ ตั้งแสงภายในภาพตีกัน ทำให้ภาพสว่าง หรือ เกิดเงาเพี้ยนขึ้นในแบบได้
2) การตั้งค่าวัสดุ – เกิดจากความมันเงาของวัสดุที่ใช้ หรือ การตั้งค่าให้วัตถุนั้นเกิดเงาสะท้อนขึ้น
3) โมเดลที่ใช้ในงานไม่ใช่โมเดลที่มีความละเอียดสูง

ระยะเวลาในการขึ้นแบบ 3D Perspective ขึ้นอยู่กับอะไร?

1) สเกลงาน ยิ่งสเกลของงานใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการปั้นแบบนานขึ้น
2) รายละเอียดแบบ แบบแปลนต้องมีความละเอียด เพื่อให้ผู้เขียนแบบสามารถขึ้นแบบเองได้ ตามแบบแปลนที่ให้มา โดยไม่ต้องติดต่อกันหลายรอบ ซึ่งจะลดระยะเวลาการขึ้นแบบได้พอสมควร