PST3D.COM

PST3D.COM

บ้านเดี่ยวพร้อมวิวสวน พร้อมน้ำพุหน้าบ้าน

ภาพเรนเดอร์ ถูกเขียนขึ้นมาจากภาพ 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3D Perspective ด้วยโปรแกรม SketchUp เป็นบ้านหนึ่งชั้น พร้อมน้ำพุหน้าบ้าน และ ที่จอดรถ 2 คัน