เว็บไซต์ PST3D.COM เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ การเขียนภาพ 3 มิติ เพื่อช่วยในการออกแบบ หรือ การเขียนภาพ 3D Perspective เพื่อช่วยให้สถาปนิก หรือ ผู้รับเหมาสามารถไปนำเสนอลูกค้า เพื่อเพิ่มความชัดเจน และ ความน่าเชื่อถือก่อนการก่อสร้างจริง ภายในเว็บไซต์ยังมีบทความที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบภาพ Perspective ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Sketch Up, Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit ซึ่งจะเป็นโปรแกรมหลักๆ ที่ช่วยเรื่องการออกแบบภาพให้เป็นเรื่องง่าย

อีกทั้งภายในเว็บไซต์ ยังมีตัวอย่างงานทั้งการเรนเดอร์ภาพทั้งภายใน/ภายนอก อาคาร เพื่อแสดงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก่อนจะทำการสร้างจริง ตามความสูงและขนาดสเกลงานจริงตามแบบแปลน 2 มิติ ซึ่งจะทำให้เจ้าของห้อง หรือ เจ้าของบ้านสามารถกำหนดออกแบบวัสดุ พื้นผิวต่างๆ ภายในห้องได้ด้วยตัวเอง ก่อนตัดสินใจสร้างจริง.