การเขียนภาพ 3D Perspective สำหรับออกแบบภายใน

สำหรับตัวอย่างภาพมุมมอง หรือ 3D Perspective สำหรับการออกแบบภายใน จะช่วยในการวางสัดส่วนทั้งในและนอกคาร หรือแม้แต่สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่ ทำให้เกิดความสะดวกสบายใจการใช้สอยมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น

การออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน หรือ อาคาร ให้มีทางเดินที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่ง หรือแม้แต่ความสูงของ วัสดุ (Material), แสงสี การตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมเจ้าของสถานที่ได้

สำหรับจุดประสงค์ของการตกแต่งภายใน หลักๆ มีอยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ

  • เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสบายทั้งใจและกาย เมื่ออาศัย
  • สะท้อนถึงรสนิยมของเจ้าของที่อยู่อาศัย